07/05/2019

Vilkår og betingelser

Betingelser for køb af kontingent
Prisen er DKK 450 for et halvt år. Betaling sker via Holdsport, info fremsendes ved indmeldelse.
Dit medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre.

Regler og andre bestemmelser
I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, trænerens anvisninger eller vores regler, kan Nordkysten eSport til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Nordkysten eSport forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Nordkysten eSport for en kortere eller længere periode.

Opsigelse / udmeldelse
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Nordkysten eSport.
Udmelding skal ske ved at skrive en e-mail til info@n-esport.dk og oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og e-mail.
Udmeldingen er gældende fra den dag, Nordkysten eSport modtager den, såfremt den overholder gyldig information jf. ovenstående. Du modtager en bekræftelse på udmeldelse inden for 14 dage. Opsiges medlemsskab i en igangværende periode returneres kontingent beløb ikke.
Du skal kunne bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.